Faria van Creij-Callender

De kunstwerken van Faria van Creij-Callender zijn een verkenning van identiteit, waarbij erfgoed en de schaduwen van het tussenliggende zich vermengen. Geboren in verschillende culturele achtergronden, vond Faria haar canvas te midden van contrasten. Ze gebruikt het doek als medium om te navigeren door het complexe samenspel van licht en donker, kleur en (on)balans. Ingebed in introspectie wil haar werk de complexiteit van het menselijk bestaan in al zijn lagen weergeven. 

The 24th of August, 2024

Faria heeft inzicht in de rijke lagen van artistieke tradities, waaruit ze vaak elementen put tijdens het schilderen. Toch is het de handeling van het tekenen, de momenten van stilte of de ontmoetingen met het dagelijks leven die haar creativiteit aanwakkeren. Deze schijnbaar gewone gebeurtenissen -of het nu een zonsondergang is of een intrigerend gesprek- zijn de wortels waaruit haar artistieke visies groeien. Tijdens haar studie Beeldende Kunst aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag, waar ze in 2023 afstudeerde, heeft ze haar vak kunnen aanscherpen en verfijnen.

Een broodje pindakaas bij Bloemendaal, 2022

Faria’s proces is een dans tussen planning en spontane expressie. Elk kunstwerk begint met een schets, een eerste tekening die als basis dient voor haar creativiteit. Ze verdiept zich in het samenspel van schaduwen en licht, waarbij ze zich concentreert op contrast en compositie. Als resultaat hiervan verwijzen haar schilderijen naar objecten en bezigheden die op het kruispunt van zwart en wit staan, waardoor gelaagde verhalen ontstaan die ons herinneren aan wat Faria de Greyzone noemt. Vaak gebruikt ze zichzelf als onderwerp en creëert ze zelfportretten die uitdrukking geven aan haar eigen verkenning van identiteit.

She Just Got There, 2023

De kern van Faria’s werk ligt in haar vermogen om historische technieken te combineren met hedendaagse thema’s, waarbij historische schildertechnieken versmelten met een portret van moderne identiteit. Haar schilderijen zijn niet alleen een weerspiegeling van haar eigen reis; ze creëren een ruimte waar identiteit kan stromen en de kijker wordt uitgenodigd nieuwsgierig te zijn naar zichzelf.

In een wereld die vaak gedefinieerd wordt door isolerende categorieën, getuigt Faria’s kunst van de schoonheid van het omarmen van het tussenin, waar kleuren zich vermengen en schaduwen vervagen in het canvas. Door elk schilderij te voorzien van haar perspectief, creëert ze fantasierijke landschappen die het besef belichamen dat je vele dingen tegelijkertijd kunt zijn.