Old Answers, New Questions

Old Answers, New Questions
Marlou Fernanda
12 May – 3 Jul 2022

De expressieve werken in de debuut solo-expositie Old Answers, New Questions van kunstenaar Marlou Fernanda tonen een artistieke transformatie, een loskomen. Marlou had van jongs af aan al een fascinatie voor het creatieve maakproces. Zij keek vol bewondering toe hoe haar moeder en klasgenoten tekenden. Inmiddels creëert zij zelf. Marlou is een kunstenaar die zich continu beweegt tussen creatieve disciplines; van schilderen, tot set design en performance art.

No More Pain, 2020

Marlou is in haar jeugd veel verhuisd, maar in Rotterdam wist zij echt te aarden. Hier leerde zij veel over haar eigen cultuur, maar vooral ook over die van anderen. Er gebeurde veel in haar jonge leven. Als kind werd Marlou als onhandelbaar bestempeld en werd zij aangeraden om haar woede, verdriet en frustratie te vertalen in tekeningen. Hoewel Marlou dit niet ervaart als het begin van haar kunstenaarschap, leerde zij hier wel haar gevoelens om te zetten in creatie.

I Feel Everything, 2022

Op het Grafisch Lyceum Rotterdam ontdekte Marlou haar creativiteit. Ze was een dromer, meer bezig met anderen zaken, maar leerde hier wel de basisvaardigheden. Na haar eindexamen brak er een tussenperiode aan waarin ze naar eigen zeggen pas echt begon met tekenen. Marlou liet zich inspireren door Fashion TV, waar volgens haar alles een vibe was. Ze creëert een verlangen maar tegelijkertijd blijft haar kunst echt. Basquiat, Picasso en Warhol rekent zij tot haar voorbeelden. Deze kunstenaars hebben hun visie vertaald in een authentieke handtekening die hun werken zo herkenbaar maakt. Marlou’s eigen handtekening is in ontwikkeling. Lang was dit Nu-Nu, een character dat is ontstaan op Curaçao, waar zij samen met haar twee zussen en moeder in 2018 heen verhuisde. Eerst schilderde ze gezichten van anderen en later haar eigen gezicht, de linkerzijde, haar imperfecte en meest eigen kant. Nu-Nu was een andere versie van Marlou, op de voorgrond geplaatst om haar te beschermen.

I Didn’t Recognize Me Anymore, 2020/2021
Deform, 2021/2022

Inmiddels heeft Marlou geen voorbeeld meer nodig en ondervindt zij vrijheid in het losmaken van realiteit. Ook van Nu-Nu wil ze langzaam loskomen. Dit ontkoppelingsproces is misschien wel het duidelijkst te zien in het sleutelwerk van de expositie Old Answers, New Questions, getiteld No More Pain. ‘Nu ik aan het helen ben van alles wat er is gebeurd heb ik haar niet langer nodig’. Haar werken zijn niet langer gedreven vanuit pijn, ze vormen een nieuwe bladzijde.

For What is Right, 2021

Deze expositie is een proces waaruit Marlou nieuwe antwoorden hoopt te vinden. ‘Eigenlijk zie ik het creëren als het vertellen van mijn waarheid, die langzamerhand door alle brush strokes heen naar voren komt.’ In deze expositie zou de toeschouwer een documentatie van Marlou’s levensloop kunnen zien. ‘Ik ben er nog niet, ik sta aan het begin, maar ik ben ready, ready voor alles wat er gaat komen’.